Charita sv. Martina chce vyjít vstříc potřebám místních lidí, pomáhat jim v jejich životních nesnázích a nabídnout pomoc ne jako výdělečný podnik, ale jako službu bližnímu.


Charitní pečovatelská služba

Posláním Charitní pečovatelské služby Charity sv. Martina v Malé Morávce je pomoc, podpora a péče osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenní péči o vlastní osobu a o domácnost. Usilujeme o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastní domácnosti, tedy tam, kde je jim nejlépe a kde jsou zvyklí žít. 

Charitní ošetřovatelská služba - domácí péče

Jsme zdravotnickým zařízením v registru Moravskoslezského kraje. Hlavní myšlenkou služby je nemocnému člověku poskytnout komplexní zdravotní péči v jeho domácím prostředí se svými blízkými. 

Charitní půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek

Naše půjčovna slouží lidem, kteří jsou v důsledku svého poranění, nebo nemoci nuceni dočasně nebo trvale používat zdravotnické pomůcky. Tyto pomůcky napomohou potřebným ke zvládání každodenních činností a usnadní pobyt či léčbu v domácím prostředí.

Katalog a ceník ke stažení níže.