Aktuality


Hledáme zdravotní sestřičku 

Místo výkonu: Bruntálsko (zázemí na adrese Zahradní 885/5, Bruntál)

Typ vztahu: Plný úvazek

Nástup: 1.6.2021

Výběrové řízení: Ne

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Macková

Nabízíme:

 • zajímavou a smysluplnou práci
 • 25 dní dovolené, stravenky a další benefity
 • zázemí stabilní neziskové organizace
 • podporu v dalším vzdělávání, možnost osobního růstu a profesního rozvoje
 • hrubá mzda až 30.000 Kč/měsíčně (další prémie a příplatky)
 • možnost práce na plný i zkrácený pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu neurčitou (v 1. roce na dobu určitou)

Předpoklady:

 • přístup k člověku z hlediska jeho bio-psycho-socio-spirituálních potřeb
 • úcta k člověku, schopnost empatie
 • psychická vyrovnanost
 • schopnost týmové spolupráce
 • ochota učit se novým věcem a získávat nové dovednosti

Požadujeme:

 • úplné odborné vzdělání v oboru všeobecná zdravotní sestra (středoškolské, vyšší odborné, vysokoškolské)
 • ztotožnění se s filosofií Charity sv. Martina, církevním účelovým zařízením, a Etickým kodexem Charity Česká republika
 • řidičský průkaz sk. B

Kontakt:

Mgr. Eva Macková, eva.mackova@svmartin.charita.cz, mob.: 734264332

Charita sv. Martina, Malá Morávka 56

Metodickou podporou ke kvalitě

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163 Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb..

Charita sv. Martina je partnerem projektu s finančním příspěvkem

Aktivity v Charitě sv. Martina

 • pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích - Charitní pečovatelská služba (9532032)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Zatím věříme, že koledníci budou moci v lednu 2021 moci vyrazit do ulic, ale uvidí se dle aktuální epidemiologické situace a dle aktuálních vládních nařízení. Tři Krále pak můžete potkat v rozmezí od 1. ledna do 24. ledna 2020. V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje pátým rokem Charita sv. Martina - pobočka Charity ČR. 

Charita sv. Martina hledá i nové koledníky - děti i dospělé. Koledování probíhá především o víkendech. Chceš být Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina tel. 734 264 333. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z Východu), kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům hledáme také doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí.

Pokud nebudete chtít osobně přijmout koledníky nebo Vás koledníci doma nezastihnou, je možnost přispět do "virtuální" kasičky převodem na bankovní účet sbírky č.ú. 66008822/0800, VAR symbol 77708020 nebo zaslat dárcovskou SMS - DMS. Blíže na https://www.trikralovasbirka.cz/. 


Naše půjčovna zdravotnických pomůcek bude uzavřena od 23.12.2020 - 4.1.2021

Byl spuštěn nový web Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz. 

Tříkrálová sbírka pro Charitu sv. Martina překonala loňský rekord. Děkujeme!

Známe obsah všech pokladniček - a je rekordní! Tříkráloví koledníci se činili, dárci byli mimořádně štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat seniorům a dlouhodobě nemocným. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do 122 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 510 512 Kč v bruntálském a rýmařovském regionu.

Výše koledy překonala o více než téměř 47 000 Kč loňský výtěžek sbírky, což je dobrá zpráva o štědrosti lidí. Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat - lidem s postižením, nemocným, seniorům. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy přibližně 450 dobrovolníkům, zejména dětským koledníkům, ale také koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či finančním darem.

Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním pokladniček. Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet. Sbírku provázelo mnoho příjemných a radostných setkání. Věříme, že si ji dětští i dospělí koledníci, ale i dárci dobře užili.

Jak budou dary do kasiček následně využity? Charita sv. Martina, která sbírku organizovala, použije 65% z celkové sumy 510 512Kč, tedy 331 833 Kč na podporu provozu pečovatelské služby a na finanční udržitelnost zdravotnického personálu v ošetřovatelské službě. Výnos sbírky použijeme také na nákup a opravy zdravotnických pomůcek v naší půjčovně a její personální zajištění. Dalších 15% využije ostravsko-opavská diecézní Charita na své projekty (Poradenské info centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách apod.), 10% pomůže potřebným v zahraničí (Ukrajině a Moldavsku), 5% jde na celostátní projekty Charity a 5% je zákonná režie sbírky.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, podporovatelům, partnerům sbírky a samozřejmě koledníkům, jste KINGOVÉ!

Charita sv. Martina hledá nové koledníky - děti i dospělé. 

Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z Východu), kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům hledáme také doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí. Chceš být Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina tel. 734 264 333 - kontaktní osoba: Kateřina Babišová.

Odměnou pro tříkrálové koledníky je šátek a Tříkrálová párty v tělocvičně ZŠ Malá Morávka.

Tříkrálová sbírka 2020

Vážení přátelé charitního díla,

velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2019) vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali.

V lednu 2020 vyrazí do ulic Tří Králové, aby podpořili Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři Krále můžete potkat v rozmezí od 1. ledna do 14. ledna 2020. V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje čtvrtým rokem Charita sv. Martina - pobočka Charity ČR. Do sbírky v našem regionu se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné.

Charita sv. Martina hledá i nové koledníky - děti i dospělé. Koledování probíhá především o víkendech. Chceš být Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina tel. 734 264 333. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z Východu), kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům hledáme také doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí.

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům v našem městě a regionu - nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby - domácí péče. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.

Celkem na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a Rýmařovsko) se v lednu 2019 podařilo vybrat 474 268 Kč:

 • 65% z výtěžku, tedy 308 274 Kč pomohlo přímo Charitě sv. Martina. Rozšířila nabídku půjčovny zdravotnických pomůcek o 3 oxygenerátory a 1 mobilní WC. Dofinancovala provozní ztrátu Charitní pečovatelské služby, jejíž udržitelnost je v našem rozsáhlém regionu finančně náročná, ale velmi žádaná.
 • Dále 15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, která využívá výnos tříkrálové sbírky na podporu vlastních poskytovaných služeb, tedy např. nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, ve Vesničce soužití, v sociálně-aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v ohrožených lokalitách (Šance domova);
 • 10% výnosu sbírky se věnuje na humanitární pomoc do zahraničí, především na Ukrajině a v Moldavsku. Balíky základních potřeb pro rodiny postižené konfliktem na východě Ukrajiny, v Moldavsku v rámci projektu Důstojný život pomoc chudým seniorům, realizace anglického příměstského tábora pro děti z vesnice na Zakarpatí, pořádání Psychologického semináře pro 20 specialistů v poskytování psychologické pomoci postiženým válkou.
 • 5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika;
 • a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2020 plánujeme použít na nákup dalších zdravotnických pomůcek dle zájmu našich klientů, ať můžeme zdravotnickou pomůcku nabídnout co nejrychleji potřebným lidem. Chceme pokračovat v poskytování terénních služeb, které jsou finančně prodělečné (pečovatelská služba a domácí péče - ošetřovatelská služba).

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM! Děkujeme.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 najdete zde : https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Poděkování koledníkům 2019 


Nadace Olgy Havlové přispěla na nový rehabilitační přístroj

Senioři i po mozkové příhodě si mohou v Charitní půjčovně zdravotnických a kompenzačních pomůcek zapůjčit rehabilitační přístroj Rotren Solo. Přístroj pomáhá pacientům k procvičování pasivních dolních končetin silou paží cvičícího. Přístroj je vhodný také na posílení levé/pravé poloviny těla po mozkových příhodách. Zdravá polovina těla tak může snadno a bez námahy procvičit tu druhou. Nákup rehabilitačního přístroje je podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Tři nová auta pro terénní služby

Díky projektu "S automobily k lepší péči", který je spolufinancován Evropskou unií, Charita sv. Martina získala tři nová auta Škoda Citigo. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské. Uvedením nových vozidel do provozu můžeme pomoci většímu počtu seniorů a nemocným v jejich domovech v bruntálském a rýmařovském regionu. 


Tříkrálová dětská párty

Vážení spoluobčané, Pro Charitu sv. Martina je velkou radostí poděkovat svým malým i velkým králům, tj. všem koledníkům a dobrovolníkům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2018. Velice děkujeme za Vaše nasazení při koledování v mrazivém počasí. Akce proběhla 27.1.2018 od 15 do 18 h v tělocvičně ZŠ Malá Morávka a zúčastnilo se 70 dětí. Každý koledník si odnesl dárek z tomboly, protože každé dítě vyhrává díky naším milým sponzorům.

Středisko volného času Bruntál zabavilo děti svým programem a soutěžemi. Děkujeme obci Malá Morávka za pronájem tělocvičny a úhradu programu SVČ Bruntál. Charita sv. Martina nabídla občerstvení.

Také děkujeme dalším sponzorům, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná a veselá: KDU-ČSL za vypůjčení skákacího hradu a ostatním za dary do tomboly: Auto Lašák Rýmařov s.r.o., Lékarně Avion, MAS Rýmařovsko, potraviny TOMI - p.Tomancové, p.Lašákové a p.Kalábové, manželům Mendrokovým ml., p.Bernátkovi, SkiBohemia, skiareálu Kopřivná, 2M pletené čepice a čelenky - p.Brachtlové, MAS Rýmařovsko, obchodu Voňavý krámek, AutoKelly a Zlatnictví p.Asseffové z Bruntálu, Zámečnictví David z Nových Valteřic a p.Zaoralovi - soukromému zemědělci.

 


Velice děkujeme za Vaše otevřené dveře i srdce.

Vážení spoluobčané,

letos se podařil výnos na Bruntálsku a Rýmařovsku ve výši 405 225 Kč. Přímo na činnost Charity sv. Martina půjde 65 procent z této sumy.

Našimi záměry na využití výnosu sbírky pro rok 2018 jsou:

1. podpora rozvoje pečovatelské služby - dofinancování nákupu 2 automobilů, které budou pořízeny z dotace EU a současně podpora běžného provozu pečovatelské služby.

2. podpora rozvoje služby domácí péče - terénní zdravotnické služby - vybavení 2.zdravotní sestry, náklady na provoz automobilu.

3. nákup nových kompenzačních a zdravotnických pomůcek (oxygenerátoru a polohovací postele).

Dětská tříkrálovská párty

Děti ze ZŠ Malá Morávka vyrobily plakátek na akci pro děti - koledníky - Dětskou tříkrálovou párty - zábavné odpoledne dne 27.1.2018 od 15 do 18h v ZŠ Malá Morávka - tělocvičně. Program zajišťuje Středisko volného času Bruntál. Tombola a občarstvení zdarma.

Jen dopravu nezvládneme zajistit.

Moc rádi se s Vámi, milí koledníci, osobně potkáme.

 


Tříkrálová sbírka 2018 Nadace Olgy Havlové

Do naší Charitní půjčovny kompenzančních a zdravotnických pomůcek jsme pořídili 1 nový kyslíkový koncentrátor a 2 nové elektrické polohovací postele včetně 2ks antidekubitních matrací. Všechny zdravotnické pomůcky v celkové hodnotě 70 000 Kč. Nákup těchto nových pomůcek byl podpořen z programu Výboru dobé vůle - Nadace Olgy Havlové. Děkujeme. 
Tříkrálová sbírka 2018

Vážení spoluobčané,

V roce 2017 jsme jako Charita sv. Martina koledovali poprvé. Vaše štědrost nás mile překvapila, vykoledovali jsme 338 937,- Kč. Z těchto peněz jsme pro účely naší charity získali                      65% tj. 220 309,- Kč. Peníze jsme použili následovně: 110 000,- Kč na zřízení Charitní ošetřovatelské služby, nákup automobilu a vybavení zdravotní sestry v terénu. Tato služba je velmi využívaná, každý týden sestra navštíví více než 50 klientů v našem regionu. Druhou část jsme použili na dofinancování Charitní pečovatelské služby. Tato služba je ztrátová, ale nesmírně potřebná. Klienti, kteří chtějí co nejdéle zůstat v domácím prostředí a mají omezené možnosti, kdo by se o ně postaral, velmi tuto službu vítají.

Velký dík patří našim malým i velkým koledníkům, kteří to neměli opravdu lehké.

Bohužel oba víkendy bylo počasí velmi nepříznivé, mrazy dosahovali až -20 C.

Pro děti jsme uspořádali jako poděkování dětskou "párty" v nové tělocvičně v Malé Morávce, kterou nám zdarma zapůjčila obec. Sešlo se zde 83 dětí z okolních obcí, které si tu užily odpoledne plné her se střediskem volného času Bruntál.

Velmi nás těší, pokud se děti zapojují do dobročinných akcí a jejich rodiče je v tom podporují. Je naší velkou radostí vidět rozzářené obličeje zpívajících dětí o poselství křesťanských Vánoc a na druhé straně seniory, kteří přijímají naši pomoc. Pro nás je to naplnění výrazu slova charita, které vyjadřuje lásku projevující se službou člověka k člověku.

V tomto roce bychom výnos rádi využili na nákup dalších nových zdravotnických pomůcek a rozšíření pečovatelské služby zakoupením nového vozu.

Koledníci budou koledovat od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.

Věříme, že i příští rok bude úspěšný a naplněný naší prací k Vaší spokojenosti. Děkujeme za Vaši dobrotu i přízeň a přejeme Vám i Vaším rodinám a blízkým požehnaný rok 2018.


Mgr. Eva Macková

Ředitelka Charity sv. Martina


Dětská párty

7. 2. 2017

Charita sv. Martina poděkovala dětem - koledníkům za dobrou náladu a vytrvalost při koledování během Tříkrálové sbírky 2017. Uspořádala pro ně zábavné odpoledne plné her, soutěží - Dětskou párty dne 28. 1. 2017 v tělocvičně ZŠ Malá Morávka. Na akci přijelo téměř 60 dětí.

Děkujeme SVČ Bruntál za program akce a také sponzorům - Obci Malá Morávka, Auto Lašák Rýmařov s.r.o., Lékarně Avion, KDU - ČSL za dovoz a zapůjčení skákacího hradu, MAS Rýmařovsko, potraviny TOMI, Bohuslavě Mičulkové za malování na obličej dětí a dar do tomboly.

 

Tříkrálová sbírka 2017

29. 1. 2017

Tříkrálová sbírka 2017 Tříkrálová sbírka je ukončena a celkové výsledky jsou spočítány. V bruntálském a rýmařovském regionu se letos do sbírky zapojilo přibližně 200 dobrovolníků koledníků a vedoucích skupinek, kteří byli ochotni i v extrémně mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné. Poděkování patří do všech obcí, dospělým za ochotu a nasazení, dětem za dobrou náladu a vytrvalost. Celkem na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a Rýmařovsko) se podařilo vybralo 338 337 Kč. 65% z této celkové částky tedy zhruba 220 000 Kč pomůže přímo Charitě sv. Martina na provoz pečovatelské služby (registrována od května 2016) a na vznik nové služby domácí péče (terénní zdravotnická péče v domácnostech) - zahájena v lednu 2017. Dále 15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, 10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí (především letos na Ukrajinu), 5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky. 

Celkový přehled o výsledcích Tříkrálové sbírky zde. 

Nový kyslíkový koncentrátor díky Nadaci Olgy Havlové k zapůjčení nemocným

29. 1. 2017

Nakoupili jsme pro účely Charitní půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek 3 nové oxygenerátory - kyslíkové koncentrátory. Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Jedná se o elektronicky řízený přístroj, který dodává vysoce koncentrovaný kyslík přímo přes nosní kanylu nebo masku. Přístroj je vhodný pro terapii u pacientů s funkčními dechovými potížemi, onemocněním plic, průdušek a srdce; pro terapii zhoubných nádorů; při poruchách spánku, nechutenství, bolestech hlavy. 

Sklad naší půjčovny se nachází ve Světlé Hoře.                                   

Prosím kontaktujte p. Alenu Fialovou tel. 731 077 270.

Charitě sv. Martina slouží nové auto

18. 12. 2016

 Charita sv. Martina provozuje od května 2016 Charitní pečovatelskou službu v Bruntálském a Rýmařovském regionu. Jedná se o terénní službu, kde je nutnost za klienty vyjíždět, proto je automobil pro pečovatelky nepostradatelný pracovní prostředek. Umožňuje jim dostat se i do hůře dostupných míst v okrese a rozšířit službu o nové klienty. Vážíme si finanční podpory Moravskoslezského kraje a Auto Lašák Rýmařov s.r.o. na pořízení prvního služebního auta, které nám umožňuje konkrétně pomáhat.