Aktuality


Dětská párty

7. 2. 2017

Charita sv. Martina poděkovala dětem - koledníkům za dobrou náladu a vytrvalost při koledování během Tříkrálové sbírky 2017. Uspořádala pro ně zábavné odpoledne plné her, soutěží - Dětskou párty dne 28. 1. 2017 v tělocvičně ZŠ Malá Morávka. Na akci přijelo téměř 60 dětí.

Děkujeme SVČ Bruntál za program akce a také sponzorům - Obci Malá Morávka, Auto Lašák Rýmařov s.r.o., Lékarně Avion, KDU - ČSL za dovoz a zapůjčení skákacího hradu, MAS Rýmařovsko, potraviny TOMI, Bohuslavě Mičulkové za malování na obličej dětí a dar do tomboly.

 

Tříkrálová sbírka 2017

29. 1. 2017

Tříkrálová sbírka 2017 Tříkrálová sbírka je ukončena a celkové výsledky jsou spočítány. V bruntálském a rýmařovském regionu se letos do sbírky zapojilo přibližně 200 dobrovolníků koledníků a vedoucích skupinek, kteří byli ochotni i v extrémně mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné. Poděkování patří do všech obcí, dospělým za ochotu a nasazení, dětem za dobrou náladu a vytrvalost. Celkem na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a Rýmařovsko) se podařilo vybralo 338 337 Kč. 65% z této celkové částky tedy zhruba 220 000 Kč pomůže přímo Charitě sv. Martina na provoz pečovatelské služby (registrována od května 2016) a na vznik nové služby domácí péče (terénní zdravotnická péče v domácnostech) - zahájena v lednu 2017. Dále 15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, 10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí (především letos na Ukrajinu), 5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky. 

Celkový přehled o výsledcích Tříkrálové sbírky zde. 

Nový kyslíkový koncentrátor díky Nadaci Olgy Havlové k zapůjčení nemocným

29. 1. 2017

Nakoupili jsme pro účely Charitní půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek 3 nové oxygenerátory - kyslíkové koncentrátory. Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Jedná se o elektronicky řízený přístroj, který dodává vysoce koncentrovaný kyslík přímo přes nosní kanylu nebo masku. Přístroj je vhodný pro terapii u pacientů s funkčními dechovými potížemi, onemocněním plic, průdušek a srdce; pro terapii zhoubných nádorů; při poruchách spánku, nechutenství, bolestech hlavy. 

Sklad naší půjčovny se nachází ve Světlé Hoře.                                   

Prosím kontaktujte p. Alenu Fialovou tel. 731 077 270.

Charitě sv. Martina slouží nové auto

18. 12. 2016

 Charita sv. Martina provozuje od května 2016 Charitní pečovatelskou službu v Bruntálském a Rýmařovském regionu. Jedná se o terénní službu, kde je nutnost za klienty vyjíždět, proto je automobil pro pečovatelky nepostradatelný pracovní prostředek. Umožňuje jim dostat se i do hůře dostupných míst v okrese a rozšířit službu o nové klienty. Vážíme si finanční podpory Moravskoslezského kraje a Auto Lašák Rýmařov s.r.o. na pořízení prvního služebního auta, které nám umožňuje konkrétně pomáhat.